nằm mơ thấy kiến

Nằm mơ Thấy Kiến là Điềm Báo gì? Lành hay Dữ? Đánh Con Số gì?